იურიდიულ და საბუღალტრო ფირმებს ან ცალკეულ სპეციალისტებს, რომლებსაც აქვთ ტიპური დოკუმენტების და ფორმების  ბაზა
იურიდიული წიგნები და კონსპექტები
იურიდიულ და საბუღალტრო ფირმებს ან ცალკეულ სპეციალისტებს, რომლებსაც აქვთ ტიპური დოკუმენტების და ფორმების  ბაზა ვთავაზობთ თანამშრომლობას. კონტაქტი: caumednet@gmail.com; skype- medgeo.net; …
იურიდიული ფაკულტეტების ლექტორებს
იურიდიული წიგნები და კონსპექტები
იურიდიული ფაკულტეტების ლექტორებს იურიდიულ პორტალზე www.gen.ge და მის სატელიტებზე, შეუძლიათ გამოაქვეყნონ თავიანთი სასწავლო მასალები. იურიდიული ფაკულტეტების სტუდენტებსა და დოქტორანტებს შეუძლიათ გამოქვეყნონ …
იურიდიულ, აუდიტორულ და საბუღალტრო ფირმებსა და ცალკეულ სპეციალისტებს!
იურიდიული წიგნები და კონსპექტები
თუკი გაქვთ ტიპური დოკუმენტები ისინი შეგიძლიათ გაყიდოთ ჩვენი დახმარებით. ეს არის ხანგრძლივი შემოსავალის სტაბილური  წყარო. თუკი გაქვთ ტიპური დოკუმენტები Word-ის …