კლიენტების მოზიდვა იურისტებისათვის
კლიენტების მოზიდვა იურისტებისათვის
იურიდიულ, აუდიტორულ, საბუღალტრო ფირმებსა და ცალკეულ სპეციალისტებს ვთავაზობთ სამუშაოთა ციკლს კლიენტების მოსაზიდად, როგორც საქართველოდან, ასევე – უცხოეთიდან. ჩვენ გვაქვს კლიენტთა მოზიდვის  …