დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები

იურისტების კოორდინატები, რომლებიც ატარებენ დისტანციურ კონსულტაციებს იურისტების კოორდინატები, რომლებიც ატარებენ დისტანციურ კონსულტაციებს

განთავსეულია გვერდზე >>> http://www.gen.ge/დისტანციური/

.

 

Contacts:
Posted by: manana on