წესები

იურიდიული განცხადებების დაფაზე გამოქვეყნების წესები

  1. ადვოკატებსა და იურიდიულ ორგანიზაციებს, რომლებსაც პორტალზე www.gen.ge განთავსებული აქვთ თავიანთი ბიოგრაფია (საიმიჯო გვერდი), შეუძლიათ წინამდებარე დაფაზე  გამოქვეყნონ განსაზღვრული რაოდენობის განცხადებები თავიანთი იურიდიული საქმიანობის შესახებ (ზოგადი წესების დაცვით). ასეთ შემთხვევაში, განცხადებების გამოქვეყნება უფასოა და გადმოგეცემათ გამოქვეყნების მუდმივი პაროლი.
  2. თუკი  ბიოგრაფია (საიმიჯო გვერდი) www.gen.ge -ზე არა გაქვთ გამოქვეყნებული განცხადების ბეჭდვის ხარჯები უნდა გაიღოთ თქვენ. კონტაქტი Caumednet@gmail.com
  3. აქ გამოქვეყნებული განცხადებები ავტომატიურად ვრცელდება საძიებო სისტემებსა და სოციალურ ქსელებში.

.

.